“กองทัพบกดูแลสิทธิประโยชน์ของกำลังพลอย่างดีที่สุด มอบเงินสินไหมทดแทนพลทหารประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับ – มอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับทหารกองประจำการและนักเรียนทหารของกองทัพบก พ.ศ.2559 โดยบริษัทไทยประกันชีวิต จำนวน 28,800 บาท ให้กับครอบครัวและทายาท พลทหารโมกข์ ประชุมศรี ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ที่ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 โดยมี นางจงกล ประชุมศรี ซึ่งเป็นมารดา เป็นผู้รับมอบงิน ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวของ พลทหารโมกข์ ฯ รวมทั้งสิ้น 371,186 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)