“ปลดทหารมีงานทำ”
มทบ.27 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี 2567”
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี 2567 ในการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนในปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเลือกประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด มาให้ความรู้ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งมีทหารกองประจำการ สังกัด ณฑลทหารบกที่ 27 , กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 80 นาย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดสร้างอาชีพหลังปลดประจำการต่อไป
(เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 0900 นาฬิกา)