“สม.ทบ.สาขา มทบ.27 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม “
คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะทองคำ ,เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ,สมาชิกแม่บ้านและหัวหน้าห้องแถวบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการธนาคารขยะทองคำ และโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง รวมทั้งสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง และแนวทางให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่กำลังพลและครอบครัว ต่อไป
(วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.)