มทบ.27 เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 2/66 ยินดีต้อนรับสู่ “ครอบครัวกองทัพบก”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมกรรมวิธีการรับรายงานตัวทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/66 และให้การต้อนรับน้องทหารใหม่ พร้อมญาติทหารใหม่ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะทหารใหม่และญาติฯ พร้อมชี้แจงข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ในการดูแลน้องทหารใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ โดยยึดหลักความปลอดภัยจากโรคลมร้อน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดจนห้ามมิให้มีการลงโทษด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาสูงขึ้น 1 ระดับการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และการฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ
ซึ่งมียอดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/66 ที่เข้ารายงานตัวหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จำนวน 270 นาย และรับช่วยจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 671 นาย แบ่งเป็น ทหารกองประจำการของหน่วยในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 941 นาย และส่งแผนกทหารเรือ(ทร.3/66) จำนวน 80 นาย ,ส่งแผนกทหารอากาศ(ทอ.2/66) จำนวน 89 นาย และทหารกองประจำการที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ 42 นาย รวมทั้งสิ้น 1,152 นาย
ทั้งนี้หน่วยได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น อาคาร สถานที่ โรงนอน โรงประกอบเลี้ยง และได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่เพื่อส่งภาพให้ญาติๆได้เห็นการฝึกของบุตรหลาน สร้างความอุ่นใจให้แก่ญาติทหารใหม่
โอกาสนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯและอำนวยความสะดวกแก่ญาติทหารใหม่ และนำวงดนตรีคลาสสิกแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 บรรเลงบทเพลงภายในงาน พร้อมนำรถครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายอาหารแก่ทหารใหม่และญาติฯด้วย