“ชป.กร.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเป็นทหารออนไลน์”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทหารกองเกิน สมัครเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม หมู่ 7 บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนและบุตรหลานในพื้นที่ได้รับทราบสิทธิพิเศษต่างๆที่จะได้รับในระหว่างเข้ารับราชการ และการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี