“เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 กิจกรรม : ตลาดผ้าไหม ผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ด และผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการและ ประชาชน ร่วม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั้ง 20 อำเภอ ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มาบรรเลงบทเพลง สร้างความสุขให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในงาน อีกด้วย