มทบ.27 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายข้อสั่งการของ มทภ.2 ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ถึงระดับกองพัน
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบเกียรติบัตร “หน่วยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังพลภายในหน่วย ระดับดีเด่น” จากกองทัพบก และเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี ประจำปี 2566 และการมอบนโยบาย/สั่งการของแม่ทัพภาคที่ 2 ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2 ถึงหน่วยระดับกองพัน โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม (4) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา