“มทบ.27 ให้การต้อนรับ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน พร้อมคณะ ในโอกาสมาปฏิบัติภารกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 /จิตอาสา904 และ พันตรี นัฐวุฒิ จ้อยทอง นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง มณฑลณฑลทหารบกที่ 27 /จิตอาสา904 ให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะ เพื่อมาปฏิบัติภารกิจ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) ที่วัดรังสี ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย