“เรียนรู้วิสาหกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมโครงการวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่น รักประเทศไทย ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี ผศ.ดร.อานนท์ แสงน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย และคณะ มาให้ความรู้กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความรู้ด้านการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป