กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ชุดช่าง เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเรือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,สัสดีอำเภอจังหาร ,ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่บ้านนางอารีย์ จันทะดวง อายุ 55 ปี เลขที่ 65 หมู่ 6 บ้านโต้น ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าของบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายตลอดทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นฯ และชาวบ้าน ขอขอบคุณกองทัพบก ที่ได้จัดกำลังพลเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที