มทบ.27 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 และ ศปร.มทบ.27
มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 และ ศปร.มทบ.27 และติดตามผลการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 และ โครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ในโครงการฯและท้องถิ่นให้มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากล เพื่อสร้างรายได้ให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป