มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0900 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เป็นการส่วนพระองค์) ทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำคณะข้าราชการ คณะแม่บ้าน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ฯในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด