“แม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการฝึก”
คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะแม่บ้านร่วมประกอบอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ ผลัด 2/66 และทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบให้แก่น้องคนสุดท้องของกองทัพบก เพื่อให้มีพลังใจในการฝึกต่อไป