มทบ.27 ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา” ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดและโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อทบทวนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย รับทราบข้อมูล ผลการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมี ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27