ผบ.มทบ.27 ต้อนรับ จก.ดย.ทบ. ที่เดินทางมาตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของเหล่า ดย.
เช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของทหารเหล่าดุริยางค์ ประจำปี 2563 และตรวจเยี่ยมหมวดดุริยางค์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในด้านกำลังพล ด้านการส่งกำลังบำรุง และด้านการปฏิบัติการบรรเลงดนตรี อาทิเช่น การบรรเลงดนตรีนั่งบรรเลง การเข้า-ออกที่ตั้งวงดนตรีนั่งบรรเลง การบรรเลงวงโยธวาทิตสนาม การจัดรูปแบบวงโยธวาทิตสนาม และการบรรเลงเพลงพิธีการ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด