มทบ.27 เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566 เสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬา มณฑลทหารบกที่ 27 โดยจัดทีมกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 ทีม คือ ทีมสีฟ้า ทีมสีแดง ทีมสีนำ้เงิน และทีมสีเหลือง กำหนดการแข่งขันระหว่างวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 5 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลชาย 9 คน ,ตระกร้อชาย ,กีฬาวอลเลย์บอล ชาย – หญิง ,เปตอง ชาย – หญิง และกีฬาแชร์บอลหญิง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในมณฑลทหารบกที่ 27 และส่งเสริมให้กำลังพลมีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งการมีน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆประสบผลสำเร็จต่อไป
(วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น.)