“ศอ.จอส.มทบ.27 ร่วมพิธีรับมอบบัตรประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1)/ หัวหน้าจิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 27/รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนฯ ร่วมพิธีรับมอบบัตรประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับกำลังพลที่สมัคร และได้รับอนุมัติพระราชทาน จำนวน 150 ชุด ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , กรมราชทัณฑ์ , โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปภัมภ์ เขตประเวศ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ ,โรงเรียนพญาไท และ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 จะดำเนินการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพล พร้อมทั้งจัดการอบรมในหัวข้อ “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ให้แก่ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ต่อไป