มทบ.27 ช่วยเหลือเกษตรกรซื้อมังคุด อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับซื้อ มังคุดจากเกษตรกร จำนวน 704 กก. จากสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก และได้ทำการแจกจ่ายมังคุดให้แก่ กำลังพล นายทหาร นายสิบ และ ทหารกองประจำการ ของ มณฑลทหารบกที่ 27 และ หน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับประทานผลไม้ที่สดสะอาด และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ