มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษาแทนความห่วงใย ให้แก่บุตรข้าราชการที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับบุตรข้าราชการที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 13 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,300 บาท(ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย ตลอดจนความรำลึก ถึงวีรกรรมของทหารหาญ ที่เสียสละ หยาดเหงื่อ เลือดเนื้อ และชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อปกป้องประเทศชาติและอธิปไตยที่คนไทยหวงแหนยิ่ง ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน (เมื่อ 16 มีนาคม 2564)