มทบ.27 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี ที่ ลานหน้าหอโหวด101 บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและประชาชนชาวร้อยเอ็ด ซึ่งมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แสดงสัมโมทนียกถา “หลักแห่งความดี” โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความว่า ความสุขสวัสดีนั้น ประกอบไปด้วย ปัญญา ความเพียร การระมัดระวังตัว คือความไม่ประมาท และการเสียสละ ทุกคนยังต้องสวัสดีเมื่อยามพบกัน ความมุ่งหมายเพื่อการทักทายมีความสุขสวัสดี มีความปลอดภัยในชีวิตนั่นเอง