มทบ.27 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23.30 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลเกิดความสุขสงบในจิตใจเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ เพื่อรักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม อันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตตลอดไป ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด