“รักษาชาติ รักศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ แผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27