มทบ.27 ร่วมเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) ร่วมเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสากิจ สถานศึกษา และเยาวชน ร่วมกิจกรรมโดยมีการแสดงจากเยาวชนจากสถานศึกษา และกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เช่น การจับสลากรางวัล การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครอง เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีในอนาคต ดังคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่มอบแก่เยาวชนของชาติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ความว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
(เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 0800 น.)