“เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เข้าตรวจสอบและแนะนำสายงานสารวัตรทหาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 ณ กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พลตรี รชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสอบและแนะนำสายงานสารวัตรทหาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 ณ กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีกำลังพลเหล่าทหารสารวัตร เข้ารับฟังการตรวจแนะนำและได้ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมเสนอความต้องการ ในการปฏิบัติงานของสายงานสารวัตรทหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของเหล่าทหารสารวัตร และเป็นการพบปะกำลังพล ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลเหล่าทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27