“มาแต่ตัว กับหัวใจที่กล้าหาญ และความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติ”
มทบ.27 เตรียมต้อนรับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65
หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 เตรียมความพร้อม ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 ที่จะเข้าประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดย จัดตั้ง บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ การจัดเจ้าหน้าที่พื้นที่การฝึกและสนามฝึก การจัดสถานีฝึก และสถานที่ในการพักอาศัย เครื่องแต่งกาย สิ่งของประจำตัวทหาร การประกอบเลี้ยง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทักบก ที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ