“แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มณฑลทหารบกที่ 27”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้า กอง ฝ่าย แผนกและหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมจับสลากเพื่อมอบของรางวัลให้กับบุตรหลานกำลังพล ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบุตรของกำลังพล สร้างความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เด็กๆ ได้กล่าวคำขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ และ ถือเป็นกำลังใจในการเติบโตเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
(เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.)