มทบ.27 ปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมสำหรับทหารกองประจำการ
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพและมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ทหารกองประจำการ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และคณะนายทหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับความอนุเคราะห์จากกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้กับทหารกองประจำการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีทหารกองประจำการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 นาย แบ่งเป็น ช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน จำนวน 20 นาย และ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากอลูเนียม จำนวน 20 นาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน สำเร็จการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรทุกนาย สามารถนำไปประกอบอาชีพช่างภายหลังจากปลดประจำการ หรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป
(วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.)