“สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมออกกำลังกาย เสริมสร้างนิสัย การดูแลสุขภาพ ณ ค่ายประเสริฐสงคราม #SmartSoldiersStrongArmy