มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคี ประจำปี 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นจากน้ำไปประดิษฐานบนบุษบก พิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุตแห่ผะเหวดเข้าเมือง โดยขบวนช้าง ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ ขบวนกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมขบวนกลองยาวนางรำ 101 คน จากวัดวิมลนิวาสถึงวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
และในเวลา 1900 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็น ประธานในพิธีสักการะพระอุปคุตเจริญพระพุทธมนต์ และเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคี ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพุทธประเพณีนดีงามที่ปฏิบัติสึนต่อกันมาของชาวอีสาน ณ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลจำนวน 50 นาย ร่วมในขบวนแห่ และเจ้าหน้าสารวัตรทหารร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 16.29 น.)