มทบ.27 เปิดโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจร แก่กำลังพลและครอบครัว ค่ายประเสริฐสงครามประจำปี 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจร แก่กำลังพลและครอบครัว ค่ายประเสริฐสงครามประจำปี 2567 ซึ่งโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการ ฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งแบบครบวงจร หากพบความเสี่ยงโรคมะเร็งจะได้รับการส่งต่อและตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์เฉพาะทางและเข้ารับการรักษาตามความเร่งด่วน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้แก่กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้านการบริการทางการแพทย์ โดยมีกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 คน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.)