ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศชมเชยให้กับกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศชมเชยให้แก่ จ่าสิบเอก จิรกร เทพจันทร์ ตำแหน่ง ประจำมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 มีผลการศึกษาดีเด่น คะแนนเฉลี่ย 3.96 เป็นลำดับที่ 1 ร่วม 39 นาย จากผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 150 นาย นับว่าเป็นกำลังพลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่กำลังพลทุกๆ นาย โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับมอบกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพดอกเพื่อใช้ในงานราชพิธีจาก พลทหาร ศรัญกรณ์ วินทะไชย ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/64 ซึ่งมีความสามารถในด้านการประดิษฐ์ และมีความประสงค์มอบให้แก่หน่วยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
( เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 0830 น.)