มทบ.27 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 และทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการต่อ(เลื่อนปลด) รวมทั้งผลัดอื่น ๆ ที่รับราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จำนวน 75 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมในพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม
(วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.)