“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี สมควรได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 14 นาย
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กำลังพลให้ยึดถือในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.)