เลือดให้เลือด = ให้ชีวิต
กำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยมีอาการเกล็ดเลือดต่ำ
กำลังพลชุดจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 5 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ นางวันดี ภูมิวิจารย์ อายุ 81 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไตวาย มีอาการเกล็ดเลือดต่ำ ซึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความต้องการขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอมทดแทนเลือดที่ได้ใช้ในการรักษาตัวขั้นต้นไปแล้ว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารศูนย์บริจาคโลหิต รพ.ร้อยเอ็ด จำนวนโลหิต
2,250 ซีซี.