เมื่อ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 1600 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับนายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเข้าติดตามสถานการณ์การสูบน้ำออกจากพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านท่าไคร้ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่นาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยว ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 พื้นที่น้ำท่วมก่อนสูบน้ำทั้งหมดมีประมาณ 1000 ไร่ ความสูงของระดับน้ำประมาณ 2 เมตร มีมวลน้ำจำนวนประมาณ 3,200,000 ลูกบาศก์เมตร อัตราเร็วในการสูบน้ำของเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลอยู่ที่ 50 ลูกบาศก์เมตร/นาที ซึ่งหนึ่งวันจะสูบ 15 ชั่วโมง คิดเป็น 45,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะนี้สูบได้ 800,000 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีการไหลออกของน้ำตามธรรมชาติด้วย ซึ่งระดับน้ำลดลงประมาณ 80 เซนติเมตร คาดว่าจะใช้เวลาสูบน้ำอีกประมาณ 8 วันน้ำจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ และขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย ว่าจะเหลือน้ำไว้ใช้ทำนาปรังเท่าใด และถ้าตามระยะเวลาที่กำหนดน้ำยังไม่ลด ก็สามารถขยายเวลาการสูบน้ำไปได้ ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือนาข้าวของเกษตรกรได้ประมาณ 1,000 ไร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย และประชาชนในพื้นที่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม