“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน….ครอบครัวกองทัพบก”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นาง เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ เข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพในสังกัด มทบ.27 จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพตั้งแต่กำเนิด ประสบอุบัติเหตุ และเป็นทหารผ่านศึก ตามนโยบายกองทัพบกสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของกำลังพล และครอบครัว
โอกาสนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก จำนวน 4 ราย รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการยังชีพและได้สอบถามปัญหา ความต้องการ และสนับสนุนให้ผู้พิการได้ประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว