กกล.รส.จว.ร.อ. เข้าสังเกตการ การประชุมปฐมนิเทศ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธร – พนมไพรและเขื่อนธาตุน้อย
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 เวลา 0900 กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.เสลภูมิ เข้าสังเกตการณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธร – พนมไพรและเขื่อนธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นาย อภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีประชาชนเข้าสังเกตการ จำนวน 467 คน
ในการประชุมปฐมนิเทศ และรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อสอบถามปัญหา และรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน นักวิชาการ และส่วนราชการที่มีส่วนรับผิดชอบในการสร้างเขื่อนดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร – พนมไพรและเขื่อนธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย ทั้งต้นเขื่อน และปลายเขื่อน อีกทั้งเพื่อช่วยในการพิจารณาทางเลือกของโครงการให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป