“มทบ.27 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 65 พรรษา”
วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 0900 น. ณ สโมสร นายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายเสนาธิการ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,ผู้บังคับกองพันทหารราบ 1 กรมทหารราบที่ 16 ,ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร,นายสิบ, พนักงานราชการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญาที่ทรงมุ่งมั่น ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดมา