ผู้แทน มทบ.๒๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

987

เมื่อ ๑๑ ส.ค.60 เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบให้ พ.ต.ยศวัจน์   มณีเรืองโกมล ชรก.กกร.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐ คน โดยสโมสรโรตารี ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ จว.ร.อ. และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดกำลังพลพลทหาร จำนวน ๑๐ นาย สนับสนุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จว.ร.อ.