มทบ.27 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลงานวันตำรวจ ประจำปี 2565
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลงานวันตำรวจ ประจำปี 2565 และร่วมแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหาร และหน่วยงานตำรวจ