เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ พร้อมด้วย พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ.๒๗ ฝ่ายเสนาธิการ มทบ.๒๗ และกำลังพลรับมอบหน้ากากอนามัยจาก นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง, นางอาภรณ์ ศรีจำนงค์ ประธานสภาฯ, นาง อินทิรา คาดพันโน สมาชิกหมู่ ๑๕ บ้านโนนงาม และนาย หนูพัด ชินพรหม สมาชิก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไผ่ จำนวน ๙๐๐ ชิ้น เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บก.มทบ.๒๗