เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.มอบให้
พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.๒๗/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะ แด่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๖๑ และจัดนายทหารร่วมพิธีฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องที่ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ จว.ร.อ. ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมพรหม ชั้น ๒ ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จว.ร.อ. โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผจว.ร.อ. เป็นประธานในพิธี ฯ