กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 17 ต.ค.61เวลา 1000 น. กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส.อ.จังหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี2561/2562 ดำเนินการโดยเกษตรอำเภอจังหารมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ,186 คน พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ 20 ปีและการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาของ รบ./คสช ด้วย