“ มทบ.27 ฝึกทบทวน กองร้อยน้ำหวาน ทหารหญิง ตามแบบฝึกพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ”
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 เวลา 1400 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ที่มีนโยบายให้กำลังพลปฏิบัติตามนโยบาย “Smart man smart Soldier” ของ ผบ.ทบ.ที่เน้นให้กำลังพล มีความแข็งแรง และสง่างาม ตามแบบของทหารบกไทย
กองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 จึงขออนุมัติให้มีการจัดการฝึกทหารหญิง ณ บริเวณหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 26 คน โดยการฝึกให้ใช้ตามแบบฝึกพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้แก่ ท่าบุคคลมือเปล่า ท่าฝึกบุคคลประกอบอาวุธ การฝึกราชวัลลภเริงระบำ เป็นต้น เพื่อให้กำลังพลทหารหญิง มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีประสิทธิภาพ และสง่างาม พร้อมรับทุกภารกิจที่หน่วยเหนือสั่งการได้ โดยกำหนดให้มีห้วงการฝึกทุกวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ย. – 23 ต.ค.61