“จิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมโครงการจิตอาสา กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องใน ” วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564″ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ บ.เล้าข้าว ม.2 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตสำนึกความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน