มทบ.27 เตรียมความพร้อมเส้นทางปั่น” BIKE อุ่นไอรัก”ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.27 นำคณะนายทหาร ร่วมตรวจสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่และการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมกิจกรรม บริเวณเขตรับผิดชอบของ มทบ.27 การจัดตั้งจุดบริการและจุดพักให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย โดย มทบ.27 ได้รับผิดชอบเส้นทางปั่นเข้าค่าย และจุดพักบริเวณด้านหน้าสโมสรค่ายประเสริฐสงคราม พร้อมกันนี้ ยังได้เตรียมจัดการแสดงชุด ขุนภักดี 27 ให้แก่ประชาชน ที่ร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก ที่บริเวณจุดพักด้วย
สำหรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 ธ.ค.2561 เวลา 1500 น.ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสิ้น 10,762คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสนองพระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมด้วย