มทบ.27 และ ช.พัน 6 พล.ร.6 ลงสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากทรายทับถมที่นา กรณีเกษตรกรบางส่วนยื่นคำร้องใหม่ ในพื้นที่ บ.ท่าทางเกวียน และ บ.ท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 1000 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้แทนกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ร่วมกับ นายกเทศมนตรีวังหลวง , กำนันวังหลวง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง ในการลงสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากทรายทับถมที่ทางการเกษตร กรณีเกษตรกรบางส่วนยื่นคำร้องใหม่ ในพื้นที่ บ้านท่าทางเกวียน และ บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 27 ราย พื้นที่ 132 ไร่ เพื่อนำยุทโธปกรณ์ และเครื่องจักรเข้าให้ความความช่วยเหลือราษฎรหลังจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด( ก.ช.ภ.จ.ร.อ. ) มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากทรายทับถมที่ทางการเกษตร กรณีเกษตรกรบางส่วนยื่นคำร้องใหม่ เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป