กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมสนธิกำลัง ปิดล้อม ตรวจค้น กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 0500 น. กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.เมือง จว.ร.อ.บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมืองร้อยเอ็ด,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองร้อยเอ็ด,สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ต.เหนือเมือง และ ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการนำหมายศาลเข้าปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ บ.หนองผักแว่น ม.4, ม.23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จว.ร.อ. จำนวน 5 หมาย และเป้าหมายผู้เสพจำนวน 27 ราย ตามข้อมูลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
จากการตรวจค้นตามหมายค้นที่ 461-465/2561 ไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย จนท.ได้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ พบว่าผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวก 8 คน ต่อจากนั้นได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายจากการประชาคม จำนวน 18จุด พบมีผลบวก จำนวน 18 คน รวมมีผู้ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะทั้งสิ้น 26 คน จนท.จึงได้ทำบันทึกประวัติบุคคลกับผู้เสพเพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดตามนโยบายของรัฐบาล/คสช. ต่อไป