ผบ.มทบ.27 ต้อนรับน้องคนเล็ก สู่ครอบครัวกองทัพบกอย่างอบอุ่น
เช้าวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 และญาติทหารใหม่ ที่เข้ามารายงานตัว หลังได้รับการตรวจเลือก และมีผู้สมัครเข้าเป็นพลทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในวันนี้ได้ทำการส่งเข้าหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดยโสธร และส่งแผนกทหารเรือ จำนวน 1,146 นาย ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวต้อนรับทหารใหม่และผู้ปกครองทหารใหม่ว่า ผู้ที่เข้ามารับราชการเป็นทหารและรับใช้ประเทศชาติถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติ ซึ่งทหารมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศ พัฒนาประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ขอให้ทหารใหม่ทุกนายตั้งใจรับการฝึก อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีของทหาร และขอให้ผู้ปกครองของทหารใหม่จงเชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชา และครูฝึกทุกคนจะดูแลบุตรหลานของทุกท่านเป็นอย่างดี ทั้งการฝึกระเบียบวินัย ไม่ใช้ความรุนแรงในการฝึก และปรับทัศนคติต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นทหารที่เข้มแข็ง และเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติ
ภายในงาน มีการจัดสถานที่จำลองความเป็นอยู่และสิ่งอุปกรณ์ที่ทหารใหม่จะได้รับในขณะที่เข้ามาเป็นทหาร เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบความเป็นอยู่ และคลายความวิตกกังวล บริการตัดผมฟรีแก่ทหารใหม่โดย ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ปกครองของทหารใหม่ จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ บริการรถครัวสนามจากมณฑลทหารบกที่ 27 โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารได้มอบข้าวกล่องให้แก่ทหารใหม่และผู้ปกครองสร้างความอบอุ่นและประทับใจให้แก่ทหารใหม่และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นได้นำผู้ปกครองทหารใหม่เยี่ยมชม โรงนอนทหาร สถานที่ออกกำลังกายและโรงประกอบเลี้ยง เพื่อ รับทราบความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของบุตรหลาน โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้ในสื่อสารกับผู้ปกครอรงของทหารใหม่ สร้างความอบอุ่นใจ คลายความวิตกกังวลให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง
โอกาสนี้ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 (ขุนภักดี 27) ได้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีโครงการ “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภารกิจของกองทัพบก มณฑลทหารบก สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก สร้างความสุขความบันเทิงและการมีส่วนร่วมแก่ผู้ปกครองของทหารใหม่ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 600 คน