ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2560 ผลัดที่ 1
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 0930 นาฬิกา พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2560 ผลัดที่ 1 ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ สนามกีฬากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี คณะนายทหาร นายสิบ และกำลังพล ร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก
ทั้งนี้เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีโอกาสอำลาธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทหารทุกคนเทิดทูนให้ความเคารพและให้คำปฏิญาณไว้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด และความผูกพันระหว่างผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เคยรับราชการ
ต่อมาเวลา 13.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2560 ผลัดที่ 1 ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม และไม่เคยถูกพิจารณาให้รับโทษทัณฑ์ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายปรเสริฐสงคราม เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ซึ่งมีทหารกองประจำการที่ได้รับโล่เกียรติยศ จำนวน 3 นาย และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 109 นาย
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารว่า นับว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ ได้รับใช้ชาติ มีความเสียสละ ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ จนส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อหน่วย กองทัพบก และประเทศชาติเมื่อปลดจากทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนขอให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นทหารกองหนุนที่ดี พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติ หากได้รับข่าวสารที่พิจารณาแล้วว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ขอให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมแก้ไขได้ทันเวลา และขอปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป